Valp- og kattungeguide!

Veien til et lykkelig valp- og katteliv!

Uke 13

Uke 11


Den hender og skjer ting i livet – særlig for små hjemmetigre. Kattungens første år er særlig risikofylt. Katten kan også plutselig bli syk, til tross for beste mulige stell.

Når katten er forsikret er det økonomisk mulig å benytte seg av den beste mulige pleien – i alle situasjoner.